Home | About | Instructors | News | Schedules | Student Info | Promotion Test | Videos | Photos | Levels | Contact Us | Web Links | Hand Made

Bình Thái Đạo (International)

The goal is trying to promote and introduce Binh Thai Dao to the western world and for everyone who is willing to learn for this limited style called Vietnamese Traditional Martial Arts for Binh Dinh, Vietnam of regardless of your race and regardless of your religion.

Tây sỏn võ đường, Môn phái An Thái , Bình Thái Đạo không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo , cũng không biết chính thể, mà chỉ mong truyền dạy nền võ thuật của môn phái cho bất cứ ai chung lý tưởng học và luyện môn võ thuật của làng An Thái, Bình Thái Đạo của sư tổ Dịêp Trường Phát.

Quy luật môn phái (Vietnamese)
1. Không phản sư phế đạo
2. Không ỷ tài hiếp người
3. Không loạn dâm háo sắc
4. Không sanh tâm đạo tặc
5. Không thắng vinh bại nhục

Five Original Rules (English)
1. Must not disobey the Master or damage school reputation.
2. Must not bully or abuse power.
3. Must not become addicted to sex.
4. Must not change to bad character or bad behaviour.
5. Must not take pride in winning or be discouraged by losing

Năm điều cần nhớ (Vietnamese)
1. Giờ tập võ phải sau bữa cơm ít nhất là 2 tiếng đồng hồ
2. Trong phút tập luyện không nên ngồi dù phải vài phút nghỉ mệt
3. Không được uống nước trong lúc luyện tập, nếu khát nước chỉ nên súc miệng mà thôi
4. Không được gần sắc dục trong thơi gian ltập luyện
5. Nên tập võ cả sáng sớm và ban đêm để hấp thụ đầy đủ khí âm dương
và sau mỗi buổi tập nên ăn cháo trắng với đường.

FIVE ITEMS TO PAY ATTENTION WHILE IN TRAINING (English)
1. Do not train after a meal, wait at least 2 hours.
2. Do not sit down during training even for a few minutes.
3. Do not drink during training, only rinse your mouth.
4. Do not have sex straight after training.
5. Do train morning and night to absorb both yin & yang energy.

Diệp Trường Phát – Diệp Bảo Sanh – (Diệp Bảo Sơn) – Diệp Lệ Bích

Khẩu quyết

Võ Phái An Thái – Bình Định
Nhập môn hành võ công
bí quyết yếu tinh thông
thân pháp liên miên tập
như ý sử tây Đông
bất nghi cầu cấp tiến
tửu sắc kỵ nhơn mông
thủ cước phân thời luyện
nhật dạ bất tu cùng
Đầu tiên tâm pháp luyện cùng
bí lục bí pháp nhớ chung từng lời
thân pháp luyện tập suốt đời
ngón tay mười các theo thời ý ta
Khô lâu chỉ nọ phân qua
Cương đao chỉ ấy kể ra thứ nhì
Long tu, Xà tín chỉ thì
Hổ trảo, Giải giáp khó gì mà lo
Mã đề, Tàn nguyện chỉ co
Ngưu giốc, Độc giác tập cho vẹn toàn
tay đánh Mười sáu liên hoàn
chân trụ chín bộ nhật khoan cứng mềm
Tứ bình, Tý ngọ lại thêm
Kim kê, Nỵ mã ngày đêm nhớ cùng
Đão đinh, Bát quái thung dung
Song long, Độc cước kể chung tám rồi
chỉ riêng Thái tổ lạ đờì
Tứ bình ngựa ấy chân thời bẹt ngay
cách này thường tập rất hay
nhảy cao đá lẹ chẳng lay thân hình
phần trên học tập cho tinh
công phu ba tháng đinh ninh lời truyền
học mà phế bỏ căn nguyên
tỷ như gặp gió con thuyền đức neo
được rồi Bộ pháp tiếp theo
Ba chân, Thất bộ hiểm nghèo lắm thay
công phu càng luyện càng dày
Hổ quyền hai thảo tình rày đầu công
Tứ môn xoay trở kể chung
còn Miêu Tẩy diện phép trung Long quyền
nhãn pháp là chổ thâm uyên
Nhĩ, Tỷ đầu pháp càng khuyên nhớ nhiều
tứ chi thân thể luyện đều
ngũ quan phong tỏa bao nhiêu tiếng ồn
khu trừ lục khí nội môn
cứng sao như đá, dẽo tồn tợ mây
nhẹ như bấc, nặng như chì
nhập xà, xuất hổ trong khi tranh hùng
lanh dường khỉ, mạnh tựa rồng
bay cao như điểu, tọa đồng thái sơn
tới lui mực thước bàn chân
qua lại quy cũ chẳng sờn mảy may
âm dương khí dụng hai tay
chân trụ Tý ngọ vững ngay thân hình
bốn phương mắt liết sáng tinh
tai nghe tám hướng phân minh nhập thần
pháp truyền thủ bất ly thân
túc vô kinh địa dạ cần phải ghi
đánh không cầu thắng trong khi
thủ chẳng lo bại cứ thì bình thân
điều hòa khí tức thâm tâm
trạng thái nhàn nhã địch xâm dễ gì
luyện cho sử dụng tùy nghi
ứng biến thần tốc tâm thì ly khai
đầu mình mắt mũi chân tay
tự nhiên phản xạ đỡ ngay thế đòn
còn năm điều cấm học dòn
phản sư phế đạo tội còn chớ quên
ỷ thế hiếp cô sao nên
loạn dâm háo sắc ác lên tày trời
sanh tâm đạo tặc xấu đời
thắng vinh bại nhục nhớ thời chữ không
đây là yếu quyết đạo trung
khuyên người học võ giữ chung điều này

You can also view it here from Grand Master: http://binhthaidaouk.wordpress.com/training/

Chi Phap-Hand Simples

Khô lâu chỉ nọ phân qua
Cương đao chỉ ấy kể ra thứ nhì
Long tu, Xà tín chỉ thì
Hổ trảo, Giải giáp khó gì mà lo

Mã đề, Tàn nguyện chỉ co
Ngưu giốc, Độc giác tập cho vẹn toàn

Ten Hands

1.  Fist

2.  Knife

3.  C Clam

 

4. Tiger

5. Dragon Strike

6.  Horse Fist

 

7. Ox-head Fist

 

8.  Monkey Fist (Crescent Moon)

9. Snake Fist

Tan Phap-Stances

Tứ bình, Tý ngọ lại thêm
Kim kê, Nỵ mã ngày đêm nhớ cùng
Đão đinh, Bát quái thung dung
Song long, Độc cước kể chung tám rồi

chỉ riêng Thái tổ lạ đờì
Tứ bình ngựa ấy chân thời bẹt ngay
cách này thường tập rất hay
nhảy cao đá lẹ chẳng lay thân hình

 

Nine Horse Stance

1. Tu Binh Tan-Horsing stance

2.Ty Ngo Tan-Long Front stance

3.Kim Ke-Tiger stance

4.Ni Ma Tan-Double horses stance

5.Dao Dinh Tan-Back stance

6.Bat Quai Tan-Horsing back stance

7.Song Long Tan-Double Dragon stance

8.Doc Cuoc Tan-One leg stance

9.Thai To Tan-Double back stance

Form - SIXTEEN FISTS (Movements)-

Liên hoàn thập lục thủ ( tay đánh mười sáu liên hoàn )

Để tay gát trán nằm ngang
Xả ngay trước mặt màng tang của người
Sóc lên dứt thẳng cằm thôi
Chuyển tay đâm xuống thẳng thời ngược ngay

Xoay vào rồi lại sóc lên
quơ sang qua mặt chém ngang nhất thời
vòng qua quật lại mặt người
xoay tay cùi chỏ tức thời dứt ngang

quay tay bắt hắc nhớ gằn
xoay vào quất xuống giựt ngang khóa liền
chụp cùi đập tới cho chuyên
bật tay đập mạnh vào quyền người ta

dứt ngay cùi chỏ khử tà
hổ trảo quạt mạnh ra sau nhớ liền
quất ngay tới trước chuyển quyền
xoay tay cùi chỏ giựt liền ra sau

nắm tay đâm thẳng thuộc làu
liên hoàn thập lục thủ mau nằm lòng
luyện sao cho thật cố công
tự nhiên phản xạ thế đòn đở ngay

 Copyright 2015- 2020 www.binhthaidaousa.info. All Rights Reserved.